beemapalli song Lyrics – Pathinettam Padi Movie

Beemapalli Song Lyrics In English

യാ സയ്യദത്തുന്നിസാ ബീമാബീവീ
യാ സയ്യദുഷഹീദ് മാഹീൻഅബൂബക്കർ

യാ മെഹമൂദു യാ മാബൂദു യാ ബയിദു യാ കരീബു
യാ മെഹമൂദു യാ മാബൂദു യാ ബയിദു യാ കരീബു

എന്റെ കൂടെ നീ വന്നു എന്നിലായി നീ നിന്നു.. ആ..
എന്റെ കൂടെ നീ വന്നു എന്നിലായി നീ നിന്നു
നിന്നെ വാഴ്ത്തീടാം അള്ളാ നിന്നെ വാഴ്ത്തീടാം അള്ളാ

ഏകനാകുന്ന നേരമെത്തുന്ന കൈവിരൽത്തുമ്പു നീ അള്ളാ
ദൂരെ അല്ലല്ല കാവലാണെന്നു കാതിലോതുന്നു നീ അള്ളാ
ഏകനാകുന്ന നേരമെത്തുന്ന കൈവിരൽത്തുമ്പു നീ അള്ളാ
ദൂരെ അല്ലല്ല കാവലാണെന്നു കാതിലോതുന്നു നീ അള്ളാ
മണ്ണിൽ മാത്രമാണെൻ സ്വർഗം അല്ലാഹു അള്ളാ
ശ്വാസം തന്നെ നിൻ സംഗീതം അല്ലാഹു അള്ളാ
നിത്യം സത്യമായി നീ മിന്നും അല്ലാഹു അള്ളാ
നോക്കിൽ വാക്കിൽ നിന്നെ ചേർക്കൂ അല്ലാഹു അള്ളാ

ഗരിരിസനിരിസ സനിനിധധപ മധപ
ഗരിഗമ ഗമ ഗരി സനിരി മപ പനി നിസ സഗരിക ഗമ മപ പ
സസസസസ നിസസസ നിസസസ പസസ പരിരി ഗമഗരി സനിരിസ
ഗമപ രിഗമ സരിഗ നിസരിഗ ഗരി സനിധപമ ഗമധപ ധമരിഗ

പാരിടത്തിനുടയോൻ നീയേ നൊമ്പരത്തിൻ വിടയും നീയേ
മായയും നീ ജാലവും നീ സാക്ഷിയും നീ സകലം നീയേ
വാഴ്വിനേക പൊരുളേ നൂറേ ശാന്തിയേറുമുറവേ റൂഹേ
മായയും നീ ജാലവും നീ സാക്ഷിയും നീ സകലം നീയേ
നിന്നിൽ ധന്യമല്ലാതൊന്നും ഇല്ലള്ളാ

ഏകനാകുന്ന നേരമെത്തുന്ന കൈവിരൽത്തുമ്പു നീ അള്ളാ
ദൂരെ അല്ലല്ല കാവലാണെന്നു കാതിലോതുന്നു നീ അള്ളാ
യാ മെഹമൂദു യാ മാബൂദു യാ ബയിദു യാ കരീബു
യാ മെഹമൂദു യാ മാബൂദു യാ ബയിദു യാ കരീബു

യാ മുജീബ് യാ മുജീബ്

ഓ..

ഒരു ഭൂമി ഒരു വാനം മഴപാടുന്നൊരു ഗാനം
അതിരില്ലാതാനന്ദം പകരുന്നോൻ നീയല്ലോ
പല വർണം പല ഗന്ധം പല താരം പല തീരം
അതിലായ് ഞാനെന്നെന്നും അറിയുന്നോൻ നീയല്ലോ
നീ ഒളിയോ നീ ഒളിയോ നീ കരയോ നീ തിരയോ
നീ വരമോ നീ മനമോ സാന്ത്വനമോ
നീ ഒളിയോ നീ ഒളിയോ നീ കരയോ നീ തിരയോ
നീ വരമോ നീ മനമോ സാന്ത്വനമോ
നീ ഒളിയോ നീ ഒളിയോ നീ കരയോ നീ തിരയോ
നീ വരമോ നീ മനമോ സാന്ത്വനമോ
നീ ഒളിയോ നീ ഒളിയോ നീ കരയോ നീ തിരയോ
നീ വരമോ നീ മനമോ സാന്ത്വനമോ

Ini Oru Kalathe Song Lyrics – Poomaram Movie

Ini Oru Kalathe Song Lyrics in Malayalam

ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ
ഇവിടെ ഞാനീ മരം നട്ടു
ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ
ഇവിടെ ഞാനീ മരം നട്ടു

ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു തീപടർത്തുവാൻ
ഇവിടെയെൻ മിഴികളും നട്ടു

വിരഹജനാലകൾ വിജനവരാന്തകൾ
വിരഹജനാലകൾ വിജനവരാന്തകൾ
ഇവിടെ ഞാനെന്നെയും നട്ടു
ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ
ഇവിടെ ഞാനീ മരം നട്ടു

മഴയുടെ മൊഴികളെ മൗനമായെന്നോ
അറിയുവാനാശിച്ചു നമ്മൾ
മഴയുടെ മൊഴികളെ മൗനമായെന്നോ
അറിയുവാനാശിച്ചു നമ്മൾ
ശിശിരത്തിനിലകളായി മണ്ണിൻ
മനസ്സിലേക്കടരുവാനാശിച്ചു നമ്മൾ

മഴ മാഞ്ഞതെന്നോ വെയിൽ ചാഞ്ഞതെങ്ങോ
മഴ മാഞ്ഞതെന്നോ വെയിൽ ചാഞ്ഞതെങ്ങോ
മണലിൽ നാം ഒരു വിരൽ ദൂരത്തിരുന്നു

തണലെഴും വഴികളിൽ കാറ്റുപോൽ മിണ്ടി
ഇവിടെ നാമുണ്ടായിരിക്കും
തണലെഴും വഴികളിൽ കാറ്റുപോൽ മിണ്ടി
ഇവിടെ നാമുണ്ടായിരിക്കും
ചിറകടിച്ചുയരുവാൻ ഓർമ്മതൻ തൂവൽ
പകരമായേകുന്ന മണ്ണിൽ

മഴയോർമ്മ ചൂടും ഇലപോലെ നമ്മൾ
മഴയോർമ്മ ചൂടും ഇലപോലെ നമ്മൾ
ഇനി വേനലോളം കൈകോർത്തിരിക്കാം

ഇനിയൊരു കാലത്തേയ്ക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ
ഇവിടെ ഞാനീ മരം നട്ടു

Ee Kaattu Song Lyrics – Adam Joan Movie

Ee Kaattu Song Lyrics In Malayalam

ഈ കാറ്റു വന്നു കാതിൽ പറഞ്ഞു
നീ എന്നുമെന്നും എന്റേതു മാത്രം
ഉരുകുമെൻ നിശ്വാസമായ്
ഉയിരിനെ പുൽകീടുമോ

എൻ മൗനങ്ങൾ തേടും സംഗീതമേ
ഈ കണ്ണുകളിൽ നീയാണു ലോകം
ഈ കാതുകളിൽ നീയാണു രാഗം
ഉരുകുമെൻ നിശ്വാസമായ്
ഉയിരിനെ പുൽകീടുമോ

എൻ മൗനങ്ങൾ തേടും സംഗീതമേ
ചെഞ്ചുണ്ട് തുടിച്ചു ചെറുവാൽ കിളിയെ
നെഞ്ചോന്നു പിടച്ചു പറയൂ പതിയെ
മഞ്ചാടി കൊമ്പത്താരെ ഇണകിളിയെ
കിന്നാരം ചൊല്ലി ചൊല്ലി അടുത്തതല്ലേ
ചെഞ്ചുണ്ട് തുടിച്ചു ചെറുവാൽ കിളിയെ
നെഞ്ചോന്നു പിടച്ചു പറയൂ പതിയെ
മഞ്ചാടി കൊമ്പത്താരെ ഇണകിളിയെ
കിന്നാരം ചൊല്ലി ചൊല്ലി അടുത്തതല്ലേ
മിഴിവാതിൽ ചാരും നാണം

പതിയെ ഞാൻ തഴുകവേ
ഇനി നീ ഉണ്ടെന്നും കൂടെ
നിലവേകാം തിങ്കളേ
ഒരു ചെറു നോവും ചിരിയാക്കി
എൻ പാതി മെയ്യായ്
ഓരോ രാവും പകലാക്കി
നേരിൻ മോഹ വെയിലായ്
ഇവനിലായ് ചേരുന്നു നീ
മുറിവേഴാ കൈരേഖ പോൽ
കൺ ചിമ്മാതെ കാക്കാം എന്നോമലേ
ഈ നീലമിഴിയാഴങ്ങളിൽ ഞാൻ

ഓ വീണലിഞ്ഞു പോകുന്നു താനേ
പ്രണയത്തിൻ മഞ്ഞായ് പെയ്തു
കൊതി തീരാതെന്നിൽ നീ
മഴവില്ലായ് ഏദൻ സ്വപ്നം
മനമാകെ എഴുതി നീ
പുലരികളെന്നും എന്നുള്ളിൽ
നീ തന്നതല്ലേ
ചാരെ നീ വന്നണയേണം
രാവിലൊന്നു മയങ്ങാൻ
മൊഴികളാൽ എൻ വീഥിയിൽ
നിഴലുപോൽ ചേരുന്നുവോ
നീ ഇല്ലാതെ വയ്യെൻ വാർ തിങ്കളേ
ഈ തെന്നലിന് നിൻ സ്നേഹ ഗന്ധം
ഈ രാവുകളിൽ നിന്നാർദ്ര ഭാവം
ഉരുകുമെൻ നിശ്വാസമായ്
ഉയിരിനെ പുൽകീടുമോ

എൻ മൗനങ്ങൾ തേടും സംഗീതമേ
ചെഞ്ചുണ്ട് തുടിച്ചു ചെറുവാൽ കിളിയെ
നെഞ്ചോന്നു പിടച്ചു പറയൂ പതിയെ
മഞ്ചാടി കൊമ്പത്താരെ ഇണകിളിയെ
കിന്നാരം ചൊല്ലി ചൊല്ലി അടുത്തതല്ലേ
ചെഞ്ചുണ്ട് തുടിച്ചു ചെറുവാൽ കിളിയെ
നെഞ്ചോന്നു പിടച്ചു പറയൂ പതിയെ
മഞ്ചാടി കൊമ്പത്താരെ ഇണകിളിയെ
കിന്നാരം ചൊല്ലി ചൊല്ലി അടുത്തതല്ലേ

Watch Adam Joan Movie Online

If you want to watch Adam Joan movie online, it is available for streaming on Prime Video for free. If you’re one of the top geeks for movies & watch a lot them online, you may want to check out Netflix where they have a lot of movies available from several countries. If you’re watching on the smartphone app & would like to watch offline.

Kaattil Veezha Video Song – Uyare

Kaattil Veezha is the song from the movie Uyare. Music is composed by Gopi Sundar and the lyrics were written by Harinarayanan B K. This song is sung by Sakshtisree Gopalan

  • Movie: Uyare
  • Singers: Sakshtisree Gopalan
  • Lyrics: Harinarayanan B K
  • Music: Gopi Sundar

Watch Uyare Movie Online

Unfortunately Uyare isn’t streaming on any platform right now. It may become available later as it’s a relatively new movie. If you want to know about some of the possible streaming services, we found an article from Xiaometry on the best streaming services for smartphones. It kinda lists most of the possible services, where the movie have chances to become available. So, if you want to know or just want to get geeky, check that article out.

Also, read about the following Movie Download Websites:

Nooru Vattam Song Lyrics – Mandharam Movie

Nooru Vattam Song Lyrics in Malayalam

മെല്ലെ ..
ഓണ് നുകോ കാന്നെ
നീയ മരിയാത്തോ നീൽകം
വീജാംബൽ നമ്പൻ ..
നൂറു വട്ടം നിന്നെ
കാത്തു കാത്തു നിന്ന
നെയ്തെ ആകാക്കുണ്ടെ
വിലോലം നഞ്ചിത

മെല്ലെ ..
ഓണ് നുകോ കാന്നെ
നീയ മാറിയോത്ത് നീൽകം
വീജാംബൽ നമ്പൻ ..
നൂറു വട്ടം നിന്നെ
കാത്തു കാത്തു നിന്ന
നെയ്തെ ആകാക്കുണ്ടെ
വിലോലം നജീതി ..

നീ വരാതിരിക്കുക
നീന്ത കാതൊരു പ്രവേശം
ഈതു പൊൻ തമ്മനം തൂവനൻ
ഈറ്റുപട്ടിയിന്നൻ മാരവൻ
നിന്നലം ചെല്ലാളത്തണം
ഇന്നോളം കാണ്ടില ഞൻ
നിലോദായി ullin swakaryam
ഈത്തൈൈ പാത്തുതായ് തേംഗ് നാൻ

നൂറു വട്ടം നിന്നെ
കാത്തു കാത്തു നിന്ന
നെയ്തെ ആകാക്കുണ്ടെ
വിലോലം നജീതി ..

മെല്ലെ ..
ഓണ് നുകോ കാന്നെ
നീയ മാറിയോത്ത് നീൽകം
വീജാംബൽ നമ്പൻ ..

Click here for the details of :

 

Malare Song Lyrics – Premam Movie

Malare Song Lyrics in English

Thelimanam mazhavillin niramaniyum neram

Niramarnoru kanavennil theliyunna pole

Puzhayoram thazhukunne thanuveeran kaattil

Pulakangal izha neythoru kuzhaloothiya pole

 

Kulirekum kanavennil thaliradiya kalam

Manathaaril madhumasam thaliradiya neram

Akamarukum mayilinakal thuyilunarum thalam

Ennakatharil anuragam pakarunna yamam…

 

Azhakee….Azhakil theerthoru shilayazhake

Malare…En uyiril nizhalum panimalare

Malare ninne kaanathirunnal, mizhivekiya niramellam mayunna pole

Alivoden arikathinnanayathirunnal azhakekiya kanavellam akalunna pole

 

Njanente aathmavin aazhathinullil, athilolamarorum ariyathe sookshicha

Thalangal ragangal eenangalayi, ororo varnangalaayi

Idarunnorente idanenjinullil pranaythin mazhayayi nee pozhiyunnee naalil

Thalarunnorente thanuthorum ninte alathallum pranayathal unarum malare….Azhake…

 

Kulirekum kanavennil thaliradiya kalam

Manathaaril madhumasam thaliradiya neram

Akamarukum mayilinakal thuyilunarum thalam

 

Ennakatharil anuragam pakarunna yamam…

Azhakee….Azhakil theerthoru shilayazhake

Malare…En uyiril nizhalum panimalare

Watch Premam Movie Online

If you want to watch Premam movie online, it is available for streaming on Hotstar for free. If you’re one of the top geeks for movies & watch a lot them online, you may want to check out Netflix where they have a lot of movies available from several countries. If you’re watching on the smartphone app & would like to watch offline, we found a detailed article on TechPandit for the same.

Click here for the details of :

Kattu Mooliyo Song Lyrics – Ohm Shanthi Oshaana Movie

Kattu Mooliyo Song Lyrics in Malayalam

കാറ്റു മൂളിയോ പ്രണയം കേട്ടുണർന്നുവോ ഹൃദയം
മെയ് തലോടിയോ ആരോ മഞ്ഞിൻ വെൺ‌തൂവലാൽ
കാറ്റു മൂളിയോ പ്രണയം കേട്ടുണർന്നുവോ ഹൃദയം
മെയ് തലോടിയോ ആരോ മഞ്ഞിൻ വെൺ‌തൂവലാൽ
എന്നോമൽ കിളിയേ എന്നോമൽ കിളിയേ

നീളുന്ന വഴികളിൽ തേടുന്നതെന്തേ
തൂവെള്ളി നിലവുപോൽ കാണുന്നതാരെ
നീ നിൻ മിഴികൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ചിമ്മിയോ
നാണമായ്‌ പെണ്ണേ
ചേരുന്ന മൊഴികളിൽ കിന്നാരമോടെ
രാമൈന കുറുകിയോ നിന്നോടു മെല്ലെ
തൂവെൺപുലരി നിന്റെ ചുണ്ടിൽ ഈണമായ് മാറിയോ
പെണ്ണേ നീ അറിയാതെ നീർ പെയ്യുമേ
തേൻ മഴപോലെ നിന്നിലും മഞ്ഞുനീർ പെയ്യുമേ
ഏ ഹേയ്

കാറ്റു മൂളിയോ പ്രണയം കേട്ടുണർന്നുവോ ഹൃദയം
മെയ് തലോടിയോ ആരോ മഞ്ഞിൻ വെൺ‌തൂവലാൽ

പ്രാണന്റെ ലിപികളിൽ നീ തീർത്ത പേരു്
നീ നിന്റെ വിരലിനാൽ തേടുന്ന നേരു്
മായാ മുകിലുപോലെ നിന്നിലാരൊരാൾ വന്നുവോ
പെണ്ണേ ആ മൊഴി കേൾക്കാൻ കാതോർക്കയോ
ഈ കിളിവാതിൽ പിന്നിലായ് നിന്നു നീ മെല്ലവേ
ഏ ഏയ്

കാറ്റു മൂളിയോ പ്രണയം കേട്ടുണർന്നുവോ ഹൃദയം
മെയ് തലോടിയോ ആരോ മഞ്ഞിൻ വെൺ‌തൂവലാൽ
കാറ്റു മൂളിയോ പ്രണയം കേട്ടുണർന്നുവോ ഹൃദയം
മെയ് തലോടിയോ ആരോ മഞ്ഞിൻ വെൺ‌തൂവലാൽ

Watch Ohm Shanthi Oshaana Movie Online

If you want to watch Ohm Shanthi Oshaana online, it is streaming on Hotstar for free. If you want to know about some great video streaming services to watch content on, we found an article from BuyGadget on the best video streaming services. If you want to get all geeky, you can check that out.

Click here for the details of:

 

Aliyukayayi Song Lyrics – Shibu Movie

Aliyukayayi Song Lyrics in English

Aliyukayayi adhyamaay nenjakam
Nirayukayaay nee athil kanmanee
Aliyukayayi adhyamaay nenjakam
Nirayukayaay nee athil kanmanee
Swaragalaay njan kettathum
Nirangalaay njan kaanvathum
Neeyaayatho…
Aliyukayayi adhyamaay nenjakam
Nirayukayaay nee athil kanmanee
Alayilakum cholayaay en manam
Athilithalaay veenathaa poomugham
Narutharathiri pon punchiri
Kaliyaadum kadal nin nokkukal
Mazhamegham thodum kanpeeliyum
Esalaakunnoraa then konchalum
Ennodithenthe parayaanorungi
Anuraagamenno azhakee…
Mazhayettu nilkkum malarennapole
Hyridhayam thulumbunnuvoo…
Aliyukayayi adhyamaay nenjakam
Nirayukayaay nee athil kanmanee
Alayilakum cholayaay en manam
Athilithalaay veenathaa poomugham
Swaragalaay njan kettathum
Nirangalaay njan kaanvathum
Neeyaayatho…

words.today have a great article on best learning services where they have talked about byju’s & many other great streaming platforms. If you want, you can check that.

Follow my blog with Bloglovin

Click here for the details of :

 

 

Kadille Kadille Song Lyrics – Madhura Raja Movie

Kandille Kandille is the song from the movie Madhura Raja. Music is composed by Gopi Sundar and the lyrics were written by Murukan Kattakada. This song is sung by Anwar Sadath & Divya S Menon

Also check Madhura Raja Video Song

  • Movie: Madhuraraja
  • Singers: Anwar Sadath & Divya S Menon
  • Lyrics: Murukan Kattakada
  • Music; Gopi Sundar
മധുരമീനാക്ഷിയമ്മൻ കാവലായി
മധുരരാജ മന്നവർ
തിരുവുള്ളം കനിയും
മംഗല്യ മഹായാനാം
കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ കള്ളക്കുറുക്കൻ
കാശിക്ക് പോണ കരിംക്കുറുക്കൻ
കാശിയും വാശിയും വേണ്ടന്ന് വച്ചേ
കാഷായമൂരിവച്ചേ
ഞാനുമറിഞ്ഞേ നീയുമറിഞ്ഞേ
കണ്ടോരും കേട്ടോരും പാടിനടന്നേ
കണ്ണുമടച്ച് പാലുകുടിക്കണ കള്ളക്കുറുമ്പനല്ലേ
ഇന്നെന്റെ കള്ളക്കുറുക്കന് കല്യാണമേളം
ശിങ്കാരി നീലക്കുറക്കിക്ക് കല്യാണനാണം
ഇന്നെന്റെ കള്ളക്കുറുക്കന് കല്യാണമേളം
ശിങ്കാരി നീലക്കുറക്കിക്ക് കല്യാണനാണം
കാട്ടിലെ മാനും ഞാനും കാടുമറിഞ്ഞില്ല
തോട്ടിലെ മീനും നീയും തോടുമറിഞ്ഞില്ല
ചക്കര പാടം തേടി പോയ കുറക്കച്ചൻ
അക്കരെ നിന്നൊരു മാനിനെ കണ്ടേ മോഹിച്ചേ
മദനമ്പെട് കൊമ്പെട് കൊട്ടും കുരവയുമുണ്ടേ
തക തപ്പുതുടിതാളം അമ്പതു കൊമ്പനുമുണ്ടേ
ഇനി കല്യാണം കൂടാൻ വാ പൂങ്കാറ്റേ പൂന്തേൻ കാറ്റേ
ജില്ലാലേ ജാലെ. ജില്ലാലേ ജാലാ…
ജില്ലാലേ ജാലെ ജില്ലാലേ. ലാ…
ചുന്ദരി കണ്ണേ പൊന്നേ കണ്ണഴകുള്ളവളേ
കള്ളക്കാർവർണ്ണൻ കണ്ണൻ ചാരത്ത് വന്നോടീ
കിന്നാരം പാടും തത്തേ വായാടി തത്തേ.
പൂമരക്കൊമ്പിൽ മോഹം പൂത്തതറിഞ്ഞില്ലേ
കഥ ചൊല്ലിപറഞ്ഞു ചിരിച്ചരികത്തവൻ നിന്നേ
കവിളമ്പിളി മൊട്ടു വിരിഞ്ഞൊരു ചുണ്ടിണ കണ്ടേ
ഇനി കല്യാണം കൂടാൻ വാ പൂങ്കാറ്റേ പൂന്തേൻ കാറ്റേ
ജില്ലാലേ ജാലെ. ജില്ലാലേ ജാലാ…
ജില്ലാലേ ജാലെ ജില്ലാലേ. ലാ…
കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ കള്ളക്കുറുക്കൻ
കാശിക്ക് പോണ കരിംക്കുറുക്കൻ
കാശിയും വാശിയും വേണ്ടന്ന് വച്ചേ
കാഷായമൂരിവച്ചേ
ജില്ലാലേ ജാലെ. ജില്ലാലേ ജാലാ…
ജില്ലാലേ ജാലെ ജില്ലാലേ. ലാ…
ഞാനുമറിഞ്ഞേ നീയുമറിഞ്ഞേ
കണ്ടോരും കേട്ടോരും പാടിനടന്നേ
കണ്ണുമടച്ച് പാലുകുടിക്കണ കള്ളക്കുറുമ്പനല്ലേ
ഇന്നെന്റെ കള്ളക്കുറുക്കന് കല്യാണമേളം
ശിങ്കാരി നീലക്കുറക്കിക്ക് കല്യാണനാണം
ഇന്നെന്റെ കള്ളക്കുറുക്കന് കല്യാണമേളം
ശിങ്കാരി നീലക്കുറക്കിക്ക് കല്യാണനാണം
ഇന്നെന്റെ കള്ളക്കുറുക്കന് കല്യാണമേളം
ശിങ്കാരി നീലക്കുറക്കിക്ക് കല്യാണനാണം
ഇന്നെന്റെ കള്ളക്കുറുക്കന് കല്യാണമേളം
ശിങ്കാരി നീലക്കുറക്കിക്ക് കല്യാണനാണം

Kanne Kanne Song Lyrics – Mandharam Movie

Kanne Kanne Song Lyrics in English

 

Love Ticketula Lottery Aduchachey

Weak Wicketula Victory Eduthachey

Darku Nightu Empty Streetu

Muththam Onnu Tharuvaaya

Love Liquorudhaan Bottle Slip Aduchen

Un Stickerudhaan Otti Vechchu Rasichen

Kannu Kulla Penne Unna

Poththi Vaippen Theriyatha

En Usurukula

Adikkadi Minnal Thaaka

Neethaan Kaaranam

En Manasukulla

Adithadi Ennam Poda

Neethaan Kaaranam

En Usurukula

Adikkadi Minnal Thaaka

Neethaan Kaaranam

En Manasukulla

Adithadi Ennam Poda

Neethaan Kaaranam

Kanne Kanne

En Heartu Paadum Paattu Nee Adi

Kanne Kanne

En Soththu Sugam Moththamum Nee Adi

En Lucky Charm Neethaa

En Life ill Love Neethaa

En Only Hopu Neethaa

Innum Sonnaalum Poi illai Kanne

Single la Naan Romba Naala Irunthen

Scoundral Unna Paarththathaala Viluntha

Chella Ponnu Unnaal Ippo

Cooking Classukku Poren da

Kaasa Erachchu Gassu Katta Venda

Poes Garden la Quarters Veedum Vendaam

Kudusai Veettil Ac Maatti

Jammunuthaan Iruppom Da

En Usurukula

Adikkadi Minnal Thaaka

Neethaan Kaaranam

En Manasukulla

Adithadi Ennam Poda

Neethaan Kaaranam

En Usurukula

Adikkadi Minnal Thaaka

Neethaan Kaaranam

En Manasukulla

Adithadi Ennam Poda

Neethaan Kaaranam

Kanne Kanne

En Heartu Paadum Paattu Nee Adi

Kanne Kanne

En Soththu Sugam Moththamum Nee Adi

En Lucky Charm Neethaa

En Life ill Love Neethaa

En Only Hopu Neethaa

Innum Sonnaalum Poi illai Kanne

Kanne Kanne Kanne

Pudhusa Pudhusa Enna Kadhali

Kanne Kanne Kanne

Kadaisi Varai Naan Varren No Worry

Kanne Kanne Kanne

Pudhusa Pudhusa Enna Kadhali

Kanne Kanne Kanne Kanne….

Click here to know where to watch :

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top